skip to Main Content

De SR NEDU heeft 25 december om 23.00 uur een go afgegeven voor het einde van de deploymentperiode. Daarmee is er ook een go voor de live-gang van de SJV-aanpassing (standaardjaarverbruik). Dit betekent dat de centrale conversie is afgerond en dat de freeze op de systemen opgeheven kan worden. Op verzoek van de decentrale marktpartijen zal de freeze van de systemen worden opgeheven op maandag 26 december om 08.00 uur.

Met de go live van de SJV-aanpassing is de Sectorrelease 2016 afgerond. Namens NEDU en EDSN willen wij iedereen hartelijk danken die centraal en decentraal aan deze release heeft meegewerkt. We wensen je fijne feestdagen en wellicht tot volgend jaar!

Terug naar overig nieuws