skip to Main Content

R. ten Barge

Naam: De heer R. ten Barge Rol: Lid namens de energieleveranciers Functie: Directeur Slim met Energie B.V. Eerste benoeming: 2019…

S.E.D. Schakenraad-van Lieshout

Naam: Mevrouw S.E.D. Schakenraad-van Lieshout Rol: Lid namens de energieleveranciers Functie: Chief Operating Officer Board Essent Nevenfuncties: Lid Raad van…