skip to Main Content

De update van de centrale hub Nexus is volledig geslaagd. Vanaf zaterdag 26 oktober 9.00 uur start de migratie naar contenttype Octet-stream voor de betrokken partijen. Bij een happy flow van de migratie volgt zaterdag 26 oktober om 17.00 uur de Go voor de livegang door de SR NEDU.Einde migratie op zaterdag 17.00 uur
De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) heeft zaterdag 26 oktober om 8.00 uur een Go gegeven voor de migratie. Het migratiewindow duurt tot 17.00 uur. Hierbinnen gaan 16 marktpartijen volgens een vastgesteld centraal draaiboek over naar het juiste contenttype. Zij moeten elk hun eigen draaiboek gereed houden. Na het migratiewindow is er weer berichtenverkeer mogelijk.

Blijf op de hoogte
Via de nieuwsbrief berichten we over het resultaat van de migratie. Voor belangrijke mededelingen gedurende de migratie word je op de hoogte gehouden door de app-groep ‘Migratieweekend Nexus AS4 octet’.

Terug naar overig nieuws