skip to Main Content

De Sectorrelease 2016 is in de initiatiefase.

De issues in scope zijn:

  • IC170      Individuele calorische correctie invoeders
  • IC177      Uitlezing slimme meter laatste intervalstand
  • IC178      Individuele slimme meterallocatie
  • IC179      Identificatie aangeslotenen door netbeheerder
  • IC180      Netverlies gas netbeheerder
  • IC182      Niet op afstand uitleesbare slimme meter
  • IC189      Restpunten IC149

Projectinitiatiedocumenten (PID’s) in de maak
Zowel NEDU als de Centrale Markt Facilitering (CMF) werkt hard aan de PID’s. Het PID van de CMF wordt als 1e opgeleverd. Het PID van NEDU stellen we vast op T1 en valt samen met de ALV NEDU-vergadering in maart.

Uitvraag naar project- en testmanagers
In februari doen we een uitvraag naar de project- en testmanagers voor de sectorrelease. We doen dit via een zogeheten market readiness met de tool SurveyMonkey. De ALV NEDU-leden ontvangen de uitvraag. Hun gegevens zijn namelijk bekend bij ons. De projectmanagers wijzigen daarentegen per project en kunnen ook zijn ingehuurd. De market readiness-uitvraag naar projectmanagers starten we in februari.

Terug naar overig nieuws