skip to Main Content

De Sectorrelease 2017 (SR2017) is van start gegaan. Er zijn in totaal 5 issues in scope. Ze gaan live op 2 verschillende data: 25 november 2017 en 24 maart 2018.

Er is 1 issue dat live gaat op 25 november. Het is IC175-2 ‘Verbetering informatiestromen Wholesale Gas’. Dit issue gaat op de oorspronkelijke datum live, omdat het per 1 januari 2018 geëffectueerd moet zijn. Het is een relatief klein issue. We zetten hiervoor geen specifiek transitietraject in. Wel komt er een korte periode waarin de markt zelf kan testen.

De issues die live gaan op 24 maart zijn:

  • IC176 ‘Meer leveranciers op een aansluiting (MLOEA)’
  • IC208 ‘Optimalisatie data-uitwisseling marktpartijen’
  • IC209 ‘Verwerken klantsleutels’
  • IC210 ‘Aanlevering contracten CER ten behoeve van Fase 3 opvragingen’

Deze datum is met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) overeengekomen.

Zwaartepunt in 2018
De SR2017 is een release met 2 go live-data. Dit is op zich niet nieuw: het gebeurde ook in 2016. Wel nieuw is dat het merendeel van de issues het volgende jaar live gaat. Toch hebben we besloten de naam SR2017 niet te veranderen. Reden is dat veel partijen alle issues tegelijk bouwen. Bovendien is de communicatie over 1 release veel doelmatiger.

RFC voor MLOEA
Op de 2e go live-datum gaat issue IC176 ‘Meer leveranciers op één aansluiting’ (MLOEA) live. Direct na de impactbepaling van het issue stelde de ALV NEDU een Request for Change vast: RFC 176.1. Daarin staat dat de regionale netbeheerders wel voldoen aan het issue, maar het op een simpelere manier bouwen. Dit noemen we de light variant (MLOEA-light).

RFC’s voor dataveiligheid
Op 24 maart gaan ook de issues IC208, IC209 en IC210 live die voortkomen uit het Actieplan Dataveiligheid. Ook voor de issues rond dataveiligheid heeft de ALV NEDU al 2 RFC’s vastgesteld. Het gaat om RFC 208.1 ‘TMR in fase 3’. Die regelt dat leveranciers toegang tot TMR kunnen krijgen in fase 3 voor niet slimme meters na registratie in CER. De andere is RFC 208.2 ‘Verwijderen uitzondering multisites in aanbodfase’. Deze RFC komt tegemoet aan de risico’s die ACM en AP zien voor niet-zakelijke afnemers die vallen onder een multisite als hun gegevens worden opgevraagd zonder klantsleutel.

Verlengde testperiode
Het live brengen van de 4 issues in maart vergt een grote inspanning voor de gehele markt. Daarom organiseren we een verlengde periode voor de Gebruikersacceptatietest (GAT). Ook is er een uitgebreid transitietraject.

Zware transitie, wees voorbereid
De gehele sectorrelease raakt erg veel partijen, sowieso alle leveranciers die aanbod op maat willen toepassen. We verwachten een relatief zware transitie, ook decentraal voor de marktpartijen. Zorg daarom dat je goed voorbereid bent en blijft.

Terug naar overig nieuws