skip to Main Content

Op 17 maart ontvingen de ALV NEDU-leden de Market Readiness Go Live. Nog lang niet iedereen heeft gereageerd. Het is belangrijk dit nog deze week te doen. Anders halen we de eis voor de go live niet.

De resultaten van de Market Readiness vormen de belangrijkste pijler van het vrijgaveadvies van de ALV NEDU. Via deze uitvraag geven marktpartijen aan of ze voor 1 of meerdere issues klaar zijn voor go live. Het gaat om:

  • IC201 (‘Implementatie transportcategorie 1x10A’) met live-gang op 8 april;
  • IC193 (‘Beëindigen toestemming ODA bij wijziging contractant’) met live-gang op 12 april;
  • IC194 (‘Ontbrekende intervalwaarden P4’) met live-gang op 12 april.

Eis: ten minste 66% positief
Niet voor alle marktrollen zijn alle issues relevant. De eis voor de go live is dat er een positief antwoord komt van ten minste een gewogen aandeel van 66% per marktrol waarvoor het issue impact heeft.

Slechts 2 marktrollen voldoen
Een tussenstand op woensdag 22 maart laat zien dat we nog niet voldoen aan de 66%-eis. Voor IC201 reageerden alleen de regionale netbeheerders en meetverantwoordelijken in voldoende mate positief. Voor de P4-issues IC193 en IC194 hebben alleen de regionale netbeheerders het criterium gehaald.

Reageer meteen!
Ben je landelijke netbeheerder, leveranciers of programmaverantwoordelijke? Reageer dan uiterlijk vrijdag 24 maart op de uitvraag. Zo hopen we op de ALV NEDU van 29 maart een go voor de go live te kunnen geven.

Terug naar overig nieuws