skip to Main Content

Naam:
De heer A.W.P.G. van Wijlick

Rol:
Voorzitter

Functie:
Directeur/eigenaar +U B.V.

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen RGS Development B.V.
Directeur Torbico Holding B.V.
Directeur Solar Road BV (vanaf 1 april 2018)

Eerste benoeming:
2013

Huidige termijn tot:
2021