skip to Main Content

Naam:
De heer D. Benima

Rol:
Lid namens de regionale netbeheerders

Functie:
CFO – Member of the Executive Board bij Stedin Groep

Nevenfuncties:
volgt

Eerste benoeming:
2021

Huidig termijn tot:
2024