skip to Main Content

Naam:
De heer D. Benima

Rol:
Lid namens de regionale netbeheerders

Functie:
CFO – Member of the Executive Board bij Stedin Groep

Nevenfuncties:
Lid van de Raad van Advies van Stichting Hartekind
Bestuurslid Utility Connect
Lid Raad van Commissarissen EDSN B.V.

Eerste benoeming:
2021

Huidig termijn tot:
2024