skip to Main Content

Naam:
De heer F.P. Binnekamp MBA

Rol:
Lid namens de regionale netbeheerders

Functie:
Algemeen directeur Westland Infra Netbeheer B.V.

Nevenfuncties:
Bestuurslid Werk- en Vakmanschap

Eerste benoeming:
2014

Huidig termijn tot:
2023