skip to Main Content

Naam:
De heer H.J. Nieboer

Rol:
Lid namens de Programmaverantwoordelijken

Functie:
Managing Director bij PVNED

Nevenfunctie:
Lid Raad van Commissarissen EDSN B.V.

Eerste benoeming:
2021

Huidig termijn tot:
2024