skip to Main Content

Naam:
De heer M. Blacquière

Rol:
Lid namens de regionale netbeheerders

Functie:
Lid Raad van Bestuur/CFO bij Enexis Holding N.V.

Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht / Voorzitter Auditcommissie Stichting Treant Zorggroep
Lid Raad van Commissarissen Ultra-Centrifuge Nederland N.V.
Lid Raad van Commissarissen EDSN B.V.

Eerste benoeming:
2014

Huidig termijn tot:
2020