skip to Main Content

Naam:
De heer M. Massier

Rol:
Lid namens de meetverantwoordelijken

Functie:
Directeur Meten Innax Energiemanagement

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen EDSN B.V.

Eerste benoeming:
2016

Huidig termijn tot:
2022