skip to Main Content

Naam:
De heer R.W.J. Zanting

Rol:
Lid namens beheerder landelijk gasnet

Functie:
Manager gastransport bij Gasunie Transport Services B.V.

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen EDSN B.V.

Eerste benoeming:
2017

Huidig termijn tot:
2023