skip to Main Content

Naam:
Mevrouw S.E.D. Schakenraad-van Lieshout

Rol:
Lid namens de energieleveranciers

Functie:
Chief Operating Officer Board Essent

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen EDSN B.V.

Eerste benoeming:
2017

Huidig termijn tot:
2023