skip to Main Content

Voor de Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4) fase 2 hebben we het testen hervat. Een kopgroep is bezig met de zogeheten Functionele Acceptatietest (FAT). In de ALV NEDU van 3 juli 2019 wordt de nieuwe planning voor de overgang van het AS2- naar het AS4-protocol vastgesteld.Functionele Acceptatietest
Uitgangspunt van de FAT is dat de centrale hub Nexus gaat functioneren met Oracle, met ENTSO-G AS4-profiel inclusief het juiste contenttype Octet-stream en met AES128-GCM encryptie. Een nieuw geformeerde kopgroep voert de testen inmiddels uit. De kopgroep bestaat uit partijen die de verschillende decentrale systemen vertegenwoordigen en nog werken met AS2 of al over zijn naar AS4.

Planning Gebruikersacceptatietest
Als de kopgroep de testen heeft afgerond, volgt een planning met de zogeheten Gebruikersacceptatietest (GAT) voor de rest van de markt. Deze GAT is bedoeld voor partijen die nu AS4 gebruiken met het verkeerde contenttype.

Migratie van contenttype
Voor de partijen die nu op de hub AS4 gebruiken en het contenttype moeten wijzigen, komt er een separaat migratieplan. In het migratieplan staat hoe en wanneer je migreert van AS4 met contenttype Gzip naar AS4 met contenttype Octet-stream. Alle marktpartijen die binnen AS4 van contenttype moeten wisselen, worden meegenomen. Het projectteam TR AS2-AS4 begeleidt de migratie.

Plan overgang naar AS4
Is de migratie van contenttype voltooid? Dan komt er een plan voor de overige marktpartijen, waarin staat in welke periode zij geleidelijk over kunnen van AS2 naar AS4. Er wordt ook een nieuwe einddatum vastgesteld waarop de markt uiterlijk over moet zijn. De herplanning zal worden vastgesteld in de ALV NEDU van 3 juli 2019.

Meer informatie
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dat weer via de nieuwsbrief weten. Heb je inhoudelijke vragen? Stuur ze dan naar projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws