skip to Main Content

Er is een tekort aan leden van de werkgroep Testen. Dit brengt een cruciaal onderdeel van de sectorrelease in gevaar: de Functionele Acceptatietest (FAT). Geef je daarom op als nieuwe tester.

De werkgroep Testen moet bestaan uit testers van verschillende marktrollen. Omdat veel werkgroepleden van de vorige sectorrelease aangeven niet te participeren, is nu alleen de marktrol netbeheerders vertegenwoordigd. Er is dus dringende behoefte aan testers van de marktrollen leverancier, programma- en meetverantwoordelijke.

Wat is de tijdsbesteding?
Als je deelneemt aan de werkgroep, kun je rekening houden met de volgende tijdsbesteding:

  • 2 dagdelen voor het opstellen van de testscripts;
  • 10 dagdelen voor de FAT (de in scope zijn issues + regressie), in principe op locatie bij EDSN;
  • 10 dagdelen voor eventuele test-uitloop en hertest.

Wat houdt het werk in?
De FAT duurt 4 weken. Doel is een doorlooptijd van 10 werkdagen (de laatste 2 weken zijn alleen bedoeld voor eventuele uitloop bij grote problemen). Voor de eerste 5 werkdagen staat de FAT gepland). Het gaat om fulltime testen, in principe op locatie bij EDSN. De volgende 5 werkdagen zijn voor uitloop en hertests van bevindingen.

Geen werkgroep, geen FAT
Als zich geen testers melden voor de diverse marktrollen, is de representativiteit van de FAT onvoldoende en kan de FAT zelfs afgelast worden. Dat is een gevaar voor de sectorrelease, omdat de FAT een cruciaal onderdeel is van het testen. Met de FAT zorgen we ervoor dat de testomgeving getest is voor de Gebruikersacceptatietest (GAT).

Meld je nu aan
Wil je participeren in de werkgroep Testen? Meld je dan vandaag nog aan bij Tamara Robbers: tamara.robbers@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws