skip to Main Content

In 2021 wordt het toonfrequentsignaal (TF-signaal) in Nederland uitgeschakeld. Deze techniek voor het switchen tussen dag- en nachtverbruik is verouderd en kostbaar. De uitschakeling heeft in 2020 al impact op marktpartijen. Hou in de begroting van 2020 rekening met mogelijke kosten en met de implementatie van het bijbehorende issue.Landelijke uitschakeling op 1 juli 2021
De wens van de markt is om het TF-signaal gelijktijdig in heel Nederland uit te schakelen. Aan deze wens kan worden voldaan. Besloten is dat de landelijke uitschakeling plaatsvindt op 1 juli 2021.

Issue IC240 over uitschakeling vastgesteld
Op aangeven van Netbeheer Nederland is in september 2018 binnen NEDU onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een landelijke, gelijktijdige uitfasering. Een werkgroep onder de Issuecommissie Klant (IC-K) werkte verschillende aspecten van het TF-vraagstuk nader uit in IC240. Dit issue is vastgesteld in de ALV van 9 september.

Geen ketentesten, wel testen bij leveranciers
De nieuwe werkwijze heeft geen impact op het onderlinge berichtenverkeer. Het issue vergt om deze reden geen checks op gecontroleerde invoering. Ketentesten zoals in een sectorrelease zijn om deze reden niet vereist. Wel kunnen testen bij leveranciers nodig zijn voor hoe ze omgaan met berichten die ze ontvangen voor een aansluiting met een meter met twee telwerken en een A-profielcategorie.

Mogelijke gevolgen in 2020
Vanaf 1 juli 2021 kunnen leveranciers niet meer (betrouwbaar) factureren op basis van de dag-nachttelwerken in conventionele meters. Dit kan impact hebben op contracten met klanten en facturering. Hou daarom in de begroting van 2020 rekening met mogelijke kosten voor benodigde aanpassingen. Deze aanpassingen voor contracten en facturering zijn buiten scope van het issue.

Bekijk issue IC240 op mijnNEDU
Op mijnNEDU vind je een beschrijving van issue IC240 met een nadere toelichting op:

  • het landelijke, gelijktijdige uitschakelregime
  • communicatie naar marktpartijen over de uitschakeling van TF
  • collectie, vaststelling en distributie van standen en volumes
  • de toe te passen profielcategorie en het aantal telwerken
  • hanteren van het standaardjaarverbruik (SJV) bij uitschakeling van TF
  • ophalen van meterstanden voorafgaand aan de uitschakeling van TF
Terug naar overig nieuws