skip to Main Content

Met de start van de Themarelease 2021 (TR2021) is er ook een begin gemaakt met het programma Allocatie 2.0. Dit programma bestaat uit meerdere onderdelen om de energietransitie mogelijk te maken.Wat is Allocatie 2.0?
De naam Allocatie 2.0 is een verzamelterm voor alle allocatie- en reconciliatieprocessen. Doel van het programma is om de energiesector klaar te maken voor de toekomst waarin steeds meer onderdelen van de energietransitie gerealiseerd worden. De markt moet de transitie kunnen faciliteren. Met dit programma stappen marktpartijen af van de profielmethodiek en gaan ze energievolumes berekenen volgens een zo zuiver mogelijke afspiegeling van de werkelijkheid.

Programmaonderdelen
Allocatie 2.0 bestaat uit de volgende programmaonderdelen:

 • Toewijzing van energievolumes volgens een zo zuiver mogelijke afspiegeling van de werkelijkheid
  • Slimme Meter Allocatie (SMA): allocatiemethodiek op kwartierwaarden uit de slimme meter als vervanging van de huidige profielenmethodiek voor kleinverbruikelektriciteit
  • Heel grootverbruik op telemetrie, geen profielmethodiek meer voor grootverbruik
  • De vervanging van de huidige meetcorrectiefactor (MCF) door het restantvolume
 • Kortere termijnen in toewijzing volumes
  • De vervanging van reconciliatie (21 maanden) door settlement (4 maanden)
 • Allocatie gesplitst per richting (invoeding en afname)
 • Meer transparantie in de toewijzing van de allocatie (controleerbaarheid)
 • Procesverbeteringen

Groot programma
Met de start van de TR2021 als eerste onderdeel van het programma Allocatie 2.0 staat de sector aan de vooravond van de implementatie van een programma dat nog veel groter is dan het programma Stroomopwaarts, dat moest leiden tot een beter werkend marktmodel. Vanwege de grootte, de kosten en de benodigde wettelijke verankering in de toekomstige Energiewet 1.0 moet het tweede en derde deel van het programma en de definitieve scope van Allocatie 2.0 nog worden bepaald. Er worden meerdere scenario’s uitgewerkt. Zo kan het zijn dat de collectieve slimme meter voor allocatie er via een tussenstation komt. Via de nieuwsbrief Releases blijf je op de hoogte van plannen, planningen en het scenario die de ALV NEDU vaststelt.

Terug naar overig nieuws