skip to Main Content

Terwijl de Sectorrelease 2020 in volle gang is, gaat ook een nieuw project van start. Het gaat om de Themarelease 2021 (TR2021) als onderdeel van het programma Allocatie 2.0. Centraal in de TR2021 zijn de meetdata grootverbruik telemetrieprocessen, inclusief reclamatie. In de ALV NEDU van 15 april is een nieuwe datum voor de livegang vastgesteld: 20 november 2021. Ook is in de ALV NEDU de definitieve scope vastgesteld.Aangepaste scope
De definitieve scope van de TR2021 bestaat uit 3 issues:

  • IC231 ‘Dagelijks versturen meetwaarden’
  • IC248 ‘Reclamatieproces MV/PV/RNB’
  • IC249 ‘Meetdata GV telemetrie’

Aanvankelijk was issue IC247A ook in scope. Maar hiervoor bleek een verankering in de nieuwe Energiewet nodig te zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Energiewet in werking treedt. Evenmin staat al vast of de verwijzing in de nieuwe wet naar de diverse onderdelen van Allocatie 2.0 afdoende is voor het inwerking treden van IC247A. Vanwege deze onduidelijkheden is het issue uit scope. Het issue gaat mee in een nog nader te bepalen release. Omdat issue IC196 een directe relatie heeft met IC247A, geldt hiervoor hetzelfde.

Livegang verzet naar 20 november 2021
De issues IC248 en IC249 hebben grote impact op het programma Centralisatie Allocatie Reconciliatie en Meetdata (C-ARM). Daarom hebben de gezamenlijke netbeheerders succesvol beargumenteerd dat TR2021 een verlengde bouw- en testtijd nodig heeft. Het gevolg is dat de TR2021 niet live gaat in het voorjaar van 2021 maar op 20 november 2021. De naam van de release blijft echter ongewijzigd TR2021. Centraal staat immers het thema meetdata grootverbruik telemetrieprocessen, inclusief reclamatie.

Planning
Het T1-moment blijft echter ongewijzigd. Hierop wordt de nodige documentatie opgeleverd: het Projectinitiatiedocument (PID), het hoogover Testplan en de acceptatiecriteria, maar ook de Marktprocesmodellen (MPM’s), Detailprocesmodellen (DPM’s) en/of de Markt- en Subprocessen NEDU – Retailprocessen (MSP-R), en de berichtdefinities en servicebeschrijvingen. Ook het T1’-moment (op de ALV NEDU direct na T1) is ongewijzigd. Dan wordt het hoogover Transitieplan en het Communicatie- en Market-readinessplan opgeleverd. T2 is het moment waarop de Gebruikersacceptatietesten (GAT) beginnen. De T-momenten zijn:

  • T0: 19 december 2019
  • T1: 1 juli 2020
  • T2: 13 september 2021
  • Go live: 20 november 2021

Pas in februari 2021 zullen gedetailleerde test- en transitieplannen worden aangeboden aan de ALV NEDU. Doordat de datum voor livegang verschoven is, is het op T1 (juli 2020) niet haalbaar om al met gedetailleerde plannen te komen. Het is niet mogelijk om anderhalf jaar van tevoren een gedetailleerd plan te schrijven.

Terug naar overig nieuws