skip to Main Content

De Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4) fase 2 is hervat, geheel volgens de nieuwe planning. De komende twee maanden ligt de focus op marktpartijen die het AS4-protocol gebruiken met een verkeerd contenttype. Na hun migratie naar het juiste contenttype krijgen andere partijen tijd om de overstap te maken van AS2 naar AS4.Migratieweekend op 26 en 27 oktober 2019
De migratie vindt plaats in het weekend van 26 en 27 oktober. Het gaat om de migratie van AS4 met contenttype Gzip naar AS4 met contenttype Octet-stream. De hub kan maar één contenttype gelijktijdig ondersteunen. Daarom moet de migratie in één keer plaatsvinden. Alle partijen die nu AS4 gebruiken met contenttype Gzip gaan over. Van de voortgang word je op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief.

Request for Change
Vanwege de verplichte overgang naar Octet-stream moest NEDU een Request for Change (RFC) opstellen voor het issue TC034. Op de ALV NEDU van 3 juli is deze RFC vastgesteld. In de ALV NEDU van 25 september zullen de exit- en entrycriteria en het migratieplan worden aangeboden.

Let op: ga jij als marktpartij in het migratieweekend over naar AS4 Octet-stream? Dan wordt verwacht dat je een eigen draaiboek maakt op basis van de exit- en entrycriteria en het migratieplan.

Voorbereiding in volle gang
Ter voorbereiding van de migratie voert een kopgroep de Functionele Acceptatietest (FAT) uit met de verschillende decentrale systemen. Die verloopt goed. Eén decentraal systeem is nog niet volledig getest. Marktpartijen zijn begonnen met de Gebruikersacceptatietest (GAT). Ze testen samen met EDSN of hun systemen probleemloos kunnen connecteren en of ze TINFO-berichten kunnen ontvangen. Via een extra market readiness en door geregeld een-op-eencontact begeleidt het projectteam AS2-AS4 de voortgang.

Stap vóór 1 maart 2020 over naar AS4
Als de migratie in het weekend van 26 en 27 oktober is geslaagd, zijn de marktpartijen aan zet die nog gebruikmaken van AS2. Zij moeten vóór 1 maart 2020 over naar AS4. Daarna wordt AS2 in principe uitgefaseerd en is berichtenverkeer voor wholesale gas (offline allocatie en reconciliatie gas) via dit protocol niet meer mogelijk.

Meer informatie
Heb je inhoudelijke vragen? Stuur ze dan naar projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws