skip to Main Content

Voor de Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4) vinden voorlopig geen kwalificaties plaats. Er wordt een pas op de plaats gemaakt, bedoeld voor onderzoek naar het connecteren met de centrale hub Nexus. Voor partijen die al over zijn naar AS4 verandert er niets. Het AS2-AS4-berichtenverkeer functioneert gewoon. Partijen die bezig zijn met hun kwalificatie kunnen desgewenst nog testen. Andere partijen wachten tot nadere berichtgeving over de herstart van de themarelease.

 

Wat is er aan de hand?
In de eerste fase van TR AS2-AS4 is ervoor gekozen een hub te bouwen. De betrokken marktpartijen kunnen daardoor overgaan van peer-to-peer communicatie naar communicatie via een centrale hub. De hub kan voor het wholesale-gasberichtenverkeer zowel het AS2- als het AS4-protocol aan.

Beveiliging hub
In de eerste fase van deze themarelease bleek de hub allerlei technische uitdagingen te hebben. Het gekozen softwarepakket kon alleen beveiligingsniveau CBC aan terwijl het veiligere GCM is vereist. Om aan deze eis te voldoen werd via een zogenoemde Java callout een schil gebouwd die wel GCM aan kan.

Veel partijen al over naar AS4
In de huidige, tweede fase van de themarelease gaan alle marktpartijen geleidelijk over naar het vereiste AS4-protocol voor het wholesale-gasberichtenverkeer. Een uitdaging is dat zij decentraal allerlei verschillende softwarepakketten gebruiken voor dit berichtenverkeer. Sommige softwarepakketten sluiten naadloos aan op de centrale hub. Marktpartijen met deze softwarepakketten zijn ook al grotendeels gekwalificeerd en over naar AS4.

Connecteren lukt niet iedereen
Er is ook een groep partijen die niet over kan. Deze marktpartijen hebben een nieuwe versie van ENTSO-G: versie 3.5. Maar de hub kan alleen ENTSO-G versie 3.0 aan. Daarom is op de ALV NEDU van 23 januari 2019 een Request for Change (RFC) ingediend. In de RFC wordt een technische oplossing geboden. Maar het is nog niet zeker of die implementeerbaar is.

Onderzoek is nodig
De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) en de Stuurgroep CMF (Centrale Markt Facilitering) willen eerst zeker weten dat alle technische problemen opgelost zijn alvorens nieuwe partijen te kwalificeren. Er is onderzoek nodig naar de beste oplossing voor het probleem met ENTSO-G. Vraag is ook hoe de hub omgaat met mogelijke updates en of het mogelijk is om ooit in de toekomst, als dat nodig is, ENTSO-G versie 3.0 uit te faseren en wat de impact daarvan is. Verder wordt geïnventariseerd of er nog meer problemen te verwachten zijn bij het connecteren van partijen met andere softwarepakketten.

Herstart na onderzoek
De gezamenlijke stuurgroepen van NEDU en CMF stellen voor om de themarelease weer op te starten na afronding van het onderzoek. Zo kan onder meer onderzocht worden of de hub geschikt is om beide ENTSO-G versies te ondersteunen. Een onafhankelijk bureau zal de problematiek in kaart brengen en helpt om de invoeringsstrategie van AS4 te kiezen.

Wat betekent uitstel voor jou als marktpartij?
Het projectdoel om AS2 na 1 juli 2019 uit te faseren is momenteel niet haalbaar. Wat betekent dit voor marktpartijen? De partijen die al over zijn naar AS4 kunnen gewoon op AS4 blijven. Hun softwarepakket connecteert probleemloos met de hub. Partijen die nu bezig zijn met de migratie, kunnen desgewenst testen. Nieuwe partijen die nog helemaal moeten beginnen met kwalificeren, wachten tot nadere berichtgeving over de herstart van de themarelease.

Terug naar overig nieuws