skip to Main Content

Vanaf vrijdag 18 maart kan de livegang van de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 Allocatie 2.0 van start gaan. Hoe ziet de planning van de deployment eruit?Planning vrijdag 18 maart

  • Om 10.00 uur toetst de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) of aan de entrycriteria is voldaan.
  • Als aan de entrycriteria wordt voldaan, dan voeren we de deployment uit op zaterdag 19 maart.
  • Als niet aan de entrycriteria wordt voldaan, dan stellen we de deployment uit tot zaterdag 2 april 2022.

Planning zaterdag 19 maart

  • Bij de deployment gaat het om C-ARM (van EDSN) en de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub (van TenneT). Deze systemen zijn niet beschikbaar van vrijdag 18 maart 20.00 uur tot en met zaterdag 19 maart 19.00 uur.

Blijf op de hoogte
In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de voortgang. Het nieuws is ook te vinden op de NEDU-website. Voor het draaiboek en de verschillende scenario’s ga je naar mijnNEDU: ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, map ‘6. Transitie’.

Terug naar overig nieuws