skip to Main Content

De go live van de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 Allocatie 2.0 is op 19 maart 2022. Dan zullen de landelijke netbeheerders, regionale netbeheerders en balance responsible parties (BRP’s, de programmaverantwoordelijken) live gaan om de nieuwe XML-meetberichten van de meetverantwoordelijken te kunnen verwerken. Als de deployment volledig is afgerond en zij live zijn, volgt een duale periode van 2 maanden voor de meetverantwoordelijken.De meetverantwoordelijken zullen op een vooraf afgesproken moment instappen en starten met het versturen van de nieuwe XML-meetberichten. Voorafgaand aan de livegang van TR2021 – Tranche 1 wordt op 28 januari de market readiness go live verstuurd naar de ALV NEDU-leden. Zij geven aan of ze een Go geven voor go live van de release. De eis voor de go live is dat ten minste een gewogen aandeel van 66% per marktrol positief antwoordt op deze uitvraag.

Prioriteit helpdesk na 19 maart bij meetverantwoordelijken
Na 19 maart richten EDSN en TenneT hun ondersteuning vooral op meetverantwoordelijken om hen te helpen met instappen. Partijen die nu niet deelnemen aan de GAT en na 19 maart gebruik willen maken van ondersteuning door de centrale helpdesk van EDSN of TenneT hebben een lagere prioriteit. Als je je kwalificeert zonder te testen neem je zelf het risico dat je te maken krijgt met connectie- en configuratieproblemen na de livegang.

Vragen?

  • Heb je algemene vragen over Tranche 1 of Tranche 2. Stuur een bericht naar: allocatie2.0@edsn.nl.
  • Voor vragen over de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub stuur je een bericht naar: allocatie2@tennet.eu.
Terug naar overig nieuws