skip to Main Content

De Gebruikersacceptatietest (GAT) voor de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 Allocatie 2.0 is bezig met zijn laatste week. Vanaf volgende week starten de zogenoemde uitloopweken. Ook dan kun je nog testen. Je moet je wel eerst kwalificeren voor de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub van TenneT. Gekwalificeerd of niet: reageer zo snel mogelijk op de uitvraag voor market readiness go live die op vrijdag 28 januari wordt verstuurd.Voor de landelijke netbeheerders TenneT en GTS, de regionale netbeheerders en de meetverantwoordelijken geldt dat zij al met een gewogen marktaandeel van meer dan 66% zijn gekwalificeerd. Helaas is dit nog niet het geval voor de balance responsible parties (BRP’s, de programmaverantwoordelijken). Bij hen gaat het nog slechts om 36% gewogen marktaandeel. Dit hoeft niet blokkerend te zijn voor de livegang van TR2021 – Tranche 1. Want ook als je niet bent gekwalificeerd kun je vanaf 28 januari een go geven voor de market readiness go live.

Uitloopweken GAT: test zo lang het nog kan
Vanaf volgende week starten de uitloopweken van de GAT. Deze duren tot uiterlijk woensdag 23 februari. Hierin kunnen partijen die nog een (keten)test willen doen participeren. Dit kan alleen op afspraak. We raden je sterk aan om te testen. Uit de afgelopen GAT-periode is gebleken dat de centrale systemen van de regionale netbeheerders en TenneT goed werken en alleen een aantal kleine bevindingen hadden. Maar de decentrale partijen hebben gemerkt dat zij veel configuratieproblemen hebben. Het is belangrijk om niet af te wachten tot na de livegang.

Wil je meedoen met de GAT, meld je dat zo snel mogelijk aan via allocatie2.0@edsn.nl.

Vragen?

  • Heb je algemene vragen over Tranche 1 of Tranche 2. Stuur een bericht naar: allocatie2.0@edsn.nl.
  • Voor vragen over de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub stuur je een bericht naar: allocatie2@tennet.eu.
Terug naar overig nieuws