skip to Main Content

Na de succesvolle go live van Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 Allocatie 2.0 is de duale fase voor meetverantwoordelijken (MV) begonnen. MV-partijen stappen één voor één over op uitwisseling van de nieuwe berichten van TR2021 – Tranche 1.Op dinsdag 29 maart heeft IMServ The Netherlands B.V. (EAN 871690930000009877) de instapprocedure voor de TR2021 – Tranche 1 met goed resultaat doorlopen. Vanaf heden kunnen marktpartijen over op XML-communicatie met IMServ The Netherlands B.V. voor de nieuwe berichten van TR2021 – Tranche 1.

Terug naar overig nieuws