skip to Main Content

Tranche 2 van Allocatie 2.0 is in volle gang. Op woensdag 26 januari heeft de ALV NEDU enkele belangrijke documenten vastgesteld. Verder kun je aangeven wie de projectmanager of contactpersoon is namens jouw organisatie. Voor hen en andere geïnteresseerden vindt op dinsdag 8 maart de eerste voorlichtingssessie plaats.Vastgestelde documenten
In de ALV NEDU van 26 januari zijn voor Tranche 2 de volgende documenten vastgesteld:

  • RFC 256.1 ‘Aanpassen SJI bepaling bij ontbreken van meetgegevens bij telwerken die invoeding separaat meten’. Ook is de bijbehorende codewijziging vastgesteld. Het volgende is gebleken. In bijlage 1.3 van de Informatiecode worden de standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding elektriciteit beschreven. In artikel B1.3.4a van deze bijlage staat dat, als invoeding mogelijk is, de standaardjaarinvoeding alleen gesteld hoeft te worden indien ‘de aansluiting is voorzien van een op afstand uitleesbare meetinrichting’. Dit blijkt onvolledig te zijn. Er zijn ook conventionele meters die invoeding separaat kunnen meten. Voor deze conventionele meters moet ook de defaultwaarde van 1008 kWh gebruikt worden die van toepassing is op slimme meters. RFC 256.1 lost dit op. De RFC kun je terugvinden op mijnNEDU: ‘Release’, ‘Tranche 2 A2.0’, ‘3. RFC’s’.
  • Communicatie- en market-readinessplan.Dit plan geeft inzicht in alle communicatie-activiteiten van deze tranche en wanneer en waarom market readiness plaatsvindt. Het gaat hier in feite om de monitoring van de voortgang. Kijk op mijnNEDU: ‘Release’, ‘Tranche 2 A2.0’, ‘4. Projectmanagement’.

Geef je projectmanager of andere contactpersoon door
Alle NEDU-leden hebben eerder deze maand een uitvraag ontvangen om een projectmanager (en eventueel een testmanager) of een andere contactpersoon op te geven voor Tranche 2. Er is ook een reminder gestuurd. Het projectteam heeft deze contactgegevens nodig om marktpartijen met communicatie- en monitoringsactiviteiten te kunnen betrekken bij Tranche 2.

Ben je geen lid van NEDU maar wil je wel een contactpersoon of projectmanager opgeven? Meld dit via projecten@nedu.nl.

Voorlichting op dinsdag 8 maart
Belangrijk onderdeel van de communicatie zijn de voorlichtingsbijeenkomsten. De eerste voorlichtingsbijeenkomst voor Tranche 2 is op dinsdag 8 maart 2022. Er zal naast een algemeen gedeelte over het programma Allocatie 2.0 (samenhang tussen de verschillende tranches, invoering Energiewet), planning en belangrijke mijlpalen, ook worden ingegaan op issues, de Business Requirements Specifications (BRS), Markt- en Subprocessen NEDU (MSP), berichtdefinities en servicebeschrijvingen. Aan de orde komt bijvoorbeeld wat de invoering van de issues van deze tranche betekent voor je inkoop- en nominatieprocessen. Maar ook welke berichten worden gewijzigd en welke nieuwe berichten worden geïmplementeerd. Wil je aanwezig zijn bij de voorlichting? Geef je nu alvast op via projecten@nedu.nl.

Vragen?

  • Heb je algemene vragen over Tranche 1 of Tranche 2. Stuur een bericht naar: allocatie2.0@edsn.nl.
  • Voor vragen over de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub stuur je een bericht naar: allocatie2@tennet.eu.
Terug naar overig nieuws