skip to Main Content

Op woensdag 9 maart heeft de ALV NEDU 2 Requests for Change (RFC’s) voor Tranche 2 vastgesteld. Hetzelfde geldt voor een 8-tal ingangsdocumenten, zoals berichtdefinities, Business Services, Business Requirements Specifications (BRS), en het testplan en transitieplan.RFC A2.0.1 ‘Gebruik Correlation ID’ (voor Tranche 1 en 2)
De RFC heeft zowel betrekking op Tranche 1 als Tranche 2 van Allocatie 2.0. Vandaar dat voor de de afkorting ‘A2.0.1’ is gekozen: Allocatie 2.0, RFC 1. Het belangrijkste is dat de RFC na de go live van Tranche 1 wordt geïmplementeerd. Partijen zijn vrij vanaf 21 maart tot uiterlijk de go live van Tranche 2 een eigen moment te kiezen om in de 2 velden hetzelfde ID te gebruiken.

RFC 253.2 ‘Uitbreiden toepassing MCR’ (voor Tranche 2)
De markt heeft de wens dat het meetcorrectierapport (MCR) ook gebruikt kan worden voor correcties voor andere aansluitingen dan telemetrie-elektriciteit. De oplossing in de RFC is om alleen de term MCR-ID te gebruiken en niet meer Transactie-ID en om het Type Allocatiepunt te schrappen uit de gegevensuitwisseling van het MCR.

Ingangsdocumentatie
Naast de RFC’s zijn meerdere documenten van de ingangsdocumentatie vastgesteld:

  • de acceptatiecriteria go live voor Tranche 2
  • de BRS ‘Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV’ v6.0
  • de Business Service ‘Uitwisselen MeetCorrectieRapport (LOM)’ v3.68
  • de Berichtdefinitie ‘MeasureCorrection (LOM) XSD’ 2.0
  • de Business Service ‘Aanbieden geaggregeerde volumes elektriciteit’ v1.0
  • de Berichtdefinitie ‘AggregatedVolumesSeries JSON’ 1.0
  • het generieke testplan
  • het generieke transitieplan

De RFC’s en ingangsdocumenten staan of komen deze week op mijnNEDU.

Terug naar overig nieuws