skip to Main Content

De implementatie van Tranche 2 kan nu echt van start gaan. Op de ALV NEDU van 15 december zijn hiervoor een heleboel documenten vastgesteld. Als marktpartij heb je die nodig om te bouwen en je voor te bereiden op deze omvangrijke Tranche.BRS, berichtdefinities en servicebeschrijvingen
De ALV NEDU heeft 2 BRS-documenten (Business Requirements Specifications) vastgesteld, 4 servicebeschrijvingen en 7 berichtdefinities:

 1. BRS Allocatiegegevens elektriciteit V0.9
 2. BRS Meetgegevens en reclamaties meetgegevens V4.9
 3. Business Service Uitwisselen allocatiegegevens elektriciteit v0.9
 4. Business Service Opvragen Profielfracties v0.9
 5. Business Service Uitwisselen meetgegevens tijdseries v5.9
 6. Business Service Uitwisselen herzieningsverzoeken v3.9
 7. Berichtdefinitie AllocationSeriesNotification v0.9
 8. Berichtdefinitie AllocationSeriesAcknowledgement v0.9
 9. Berichtdefinitie AggregatedAllocationSeriesNotification v0.9
 10. Berichtdefinitie AggregatedAllocationSeriesAcknowledgement v0.9
 11. Berichtdefinitie AllocationFactorSeriesNotification v0.9
 12. Berichtdefinitie AllocationFactorSeriesAcknowledgement v0.9
 13. Berichtdefinitie ProfileFractionsSeries_v1p0

Zodra deze documentatie in de juiste versie is aangeleverd, worden ze op mijnNEDU geplaatst onder: ‘Release’, ‘Tranche 2 A2.0’.

Terug naar overig nieuws