skip to Main Content

Het uitfaseren van het TF-signaal is eigenlijk een releaseonafhankelijk issue. Maar omdat meerdere marktrollen worden geraakt, hebben de regionale netbeheerders NEDU gevraagd het project te faciliteren tot en met de uitfasering op 1 juli 2021.Op 4 september 2019 heeft de ALV NEDU IC240 ‘Landelijke gelijktijdige uitfasering TF-signaal’ voor tariefschakeling vastgesteld. Het issue is als releaseonafhankelijk beoordeeld. In de gegevensuitwisseling verandert er namelijk niets. Dit betekent dat de gezamenlijke regionale netbeheerders verantwoordelijk zijn voor het project. De regionale netbeheerders hebben de organisatie van het administratieve deel van het project uitbesteed aan EDSN.

Impact voor meerdere marktrollen
Ook leveranciers en programmaverantwoordelijken worden geraakt door de uitfasering. Vanwege deze impact hebben EDSN en de regionale netbeheerders aan NEDU gevraagd om hen te faciliteren voor de market readiness van deze marktpartijen.

Voorlichting op 30 maart
Met de nieuwsbrief dragen we bij aan het project. Daarnaast is er een voorlichting op 30 maart. Belangrijk is om je daarvoor aan te melden.

Ook issue IC241 meegenomen
Tegelijk met de uitfasering van het TF-signaal nemen we een restpunt van de Sectorrelease 2020 (SR2020) mee. Het gaat om een deel van issue IC241 (‘Standaard jaarvolume invoeding en afname (SJI en SJA)’). Het restpunt hierin is het verplicht stellen van de registratie van een SJA Normaal en Laag in het aansluitingenregister en daarmee het vullen van een SJA Normaal en Laag voor zover dat nog niet is gedaan. Het issue heeft impact op regionale netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken.

Planning
De definitieve uitfasering van het TF-signaal is gepland op 1 juli 2021. De centrale bouw eindigt in april 2021. Daarna volgt begin mei de dry run door de regionale netbeheerders. De dry run heeft als doel de dataconversie en piekmomenten zoals omschreven in het transitieplan te testen. Er gaan namelijk naar aanleiding van de dataconversie op 1 juli 2021 met betrekking tot meer dan 1,5 miljoen allocatiepunten stamberichten verstuurd worden via de reguliere processen.

Documentatie op mijn EDSN
Wil je je inlezen in de uitfasering van het TF-signaal? De documentatie is te vinden op mijnEDSN.

Terug naar overig nieuws