skip to Main Content

De regionale netbeheerders zijn al jaren bezig met het op grote schaal aanbieden van slimme meters. Een van de functionaliteiten van de slimme meter is het zelfstandig schakelen van de tarieftelwerken. Conventionele meters schakelen via een toonfrequent-signaal (TF). Nu het aantal conventionele meters afneemt, is het niet doelmatig om het TF-signaal voor het dag- en nachttarief voor conventionele meters in stand te houden.Hulp-, proefaders en relais spanningsloos maken
De tariefschakeling wordt uitgezet door het betreffende TF-signaal niet meer uit te zenden. Belangrijk is dat er geen spanning meer staat op de zogenoemde hulp- of proefaders. Die sturen vaak vanaf de TF-ontvangers in transformatorstations het relais in de kWh-meter en eventueel een boilerrelais aan. Arbo-regelgeving vereist het spanningsloos maken voor de veiligheid van medewerkers van bijvoorbeeld aannemers, installateurs, ‘energiewachten’, meetbedrijven en netbeheerders, maar ook voor de veiligheid van klanten. Ook worden de meeste (boiler)relais permanent spanningsloos gemaakt om brandgevaar bij oude (boiler)relais weg te nemen.

Uitzetten TF-signaal op 1 juli
Om de hulpaders spanningsloos te maken moet het TF-signaal voor de tariefschakeling op 1 juli in het overgrote deel van Nederland overdag worden uitgezet bij normaal tarief. Dit heeft als nadeel dat boilers die gebruikmaken van de tariefschakeling in die gebieden niet meer automatisch aangaan. Ze moeten handmatig worden aan- of uitgezet met de knop op het boilerrelais. In enkele gebieden werkt het systeem andersom: hier zal de tariefschakeling op 1 juli juist worden uitgezet bij laag tarief. Het is niet uit te sluiten dat tijdens het uitfaseren van het TF-signaal bijzondere situaties worden aangetroffen. Hierover zal dan zo nodig nog aanvullende informatie worden verstrekt.

Terug naar overig nieuws