skip to Main Content

Op vrijdag 18 juni en maandag 28 juni hebben wij je via deze nieuwsbrief geïnformeerd over de transitiefase om het toonfrequent-signaal (TF) uit te faseren. Vandaag (donderdag 1 juli) wordt het TF-signaal voor tariefschakeling administratief uitgefaseerd (zie issue IC240 ‘Landelijke gelijktijdige uitfasering TF-signaal’). Belangrijk is om vannacht stam- en morgen eventueel meetdataberichten actief op te halen.Fase 1: vullen SJA- en SJI-velden
2 weken geleden zijn met een dataconversie voor 692.111 aansluitingen nog niet gevulde SJA- en SJI-velden in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) gevuld met de waarde ‘0’ (zie IC241 ‘Standaard jaarvolume invoeding en afname (SJI en SJA)’). Deze aanpassingen worden per vandaag geëffectueerd.

Fase 2: aanpassen aansluitingen met conventionele meter en 2 telwerken
Vorig weekend is de dataconversie uitgevoerd waarbij de profielcategorie van 559.078 kleinverbruikaansluitingen (KV) met een conventionele meter en 2 telwerken is aangepast van E1B/E1C en E2B naar respectievelijk E1A en E2A. De SJA’s worden gesommeerd op SJA Normaal en SJA Laag wordt ‘0’ (zie IC240 Uitfasering TF). Ook deze aanpassingen worden per vandaag geëffectueerd. Daarbij hebben de netbeheerders per vandaag nog enkele tientallen vergelijkbare aansluitingen uit het GV-segment aangepast.

Fase 3: berekenen standen
Voor de aansluitingen die in fase 2 zijn geconverteerd worden op vrijdag 2 juli ook meterstanden berekend (met uitzondering van aansluitingen met een ‘open’ event; zie IC240 Uitfasering TF).

Let op: vannacht stam- en morgen eventueel meetdataberichten actief ophalen
Het verzoek aan jou als marktpartij is om vannacht vanaf de start van vrijdag (vanaf 0.00 uur) stamberichten actief op te halen. Door de effectuering van de aanpassingen in het C-AR vandaag is een grote hoeveelheid stamberichten aangemaakt. De leveranciers ontvangen later morgen (vrijdag 2 juli) ook meetdataberichten die opgehaald moeten worden via de Meetdata Distributie (MDD).

Fase 4 vanaf 5 juli: berekening meterstanden
In de vierde en laatste fase van de transitie van maandag 5 juli tot en met donderdag 22 juli 2021 vindt de berekening van meterstanden naar aanleiding van eventstanden plaats (zie IC240 Uitfasering TF). Hiervoor hoef je als marktpartij geen specifieke actie te ondernemen.

Updates via deze nieuwsbrief
Er volgt nog 1 nieuwsbrief aan het eind van de transitieperiode op vrijdag 23 juli.

Meer informatie
Meer informatie over het uitfaseren van het TF-signaal is te vinden op mijnNEDU. Heb je na het lezen van deze informatie vragen? Stel ze via projecten@edsn.nl. Wij wensen je succes met je werkzaamheden voor deze transitie.

Terug naar overig nieuws