skip to Main Content

De regionale netbeheerders moeten sinds 1 januari 2018 kassabonnen gas beschikbaar stellen aan leveranciers. Dit staat in issue IC052C, dat de ALV NEDU eerder heeft vastgesteld.

 

Op zaterdag 9 december 2017 is een nieuwe versie van R2017-12 naar productie gebracht. Met deze aanpassing in de software is het nu voor netbeheerders en leveranciers mogelijk om kassabonnen uit te wisselen.

Via GBU- of het sFTP-communicatiekanaal
De netbeheerders zijn inmiddels begonnen met het aanleveren van kassabonnen gas. Zij bieden de leveranciers de bestanden aan via het GBU- of het sFTP-communicatiekanaal, afhankelijk van de instellingen. Netbeheerders delen de kassabonnen gas op dezelfde manier met leveranciers als ze de kassabonnen elektriciteit nu delen met de programmaverantwoordelijken. Leveranciers kunnen ze op dezelfde manier ophalen: via GBU of sFTP. De uitwisseling van de kassabonnen gas staat beschreven in de servicebeschrijving ‘Generieke Bestandsuitwisseling GBU v6.0 (ALV NEDU 20160309-009.1.4)’ op mijnNEDU.

Notatie
De notatie van de kassabonnen gas is:
Kassabon_Runmaand_EANcode-Netgebied_EANcode-PV_EANcode-LV_volgnummer

Voorbeeld:
Kassabon_201801_871600000000000001_8716000000001_8716000000001_01

Terug naar overig nieuws