skip to Main Content

Op 29 september is door het Platform Verbruiksprofielen een update van de Profielen Elektriciteit 2022 en Aardgas 2022 vastgesteld. De update van de profielen staat inmiddels op de NEDU-website. De eerder vastgestelde profielen v1.00 zijn hiermee komen te vervallen.Bij het aanbieden van de Profielen aan het Platform Verbruiksprofielen van 14 juli 2021 is aangekondigd dat nader onderzoek zou kunnen leiden tot een update van de Profielen Elektriciteit 2022. Dit is inderdaad het geval gebleken. Daarnaast zat er een fout in de Profielen Aardgas 2022 die tot een update heeft geleid.

Profielen Elektriciteit 2022 v1.01
Het advies van de Commissie Verbruiksprofielen (CVP) en de Issuecommissie Wholesale Energie (IC-WE) aan het Platform Verbruiksprofielen van 14 juli 2021 was om de Profielen op 14 juli vast te laten stellen, met de boodschap dat er mogelijk uiterlijk 1 oktober nog een update op de Profielen zou komen. Er vond namelijk nog onderzoek plaats waarin het vermoeden is bevestigd dat het gemiddelde standaardjaarvolume invoeding (SJI) van de steekproef niet representatief was voor de totale populatie.

De aanbeveling om de Profielen Elektriciteit 2022 te baseren op basis van de prognose van het SJI-marktvolume in plaats van op het aantal aansluitingen met het kenmerk CMB is opgevolgd door de markt en heeft geleid tot v1.01 van de Profielen Elektriciteit 2022.

Profielen Aardgas 2022 v1.01
Bij het opstellen van de Profielen Aardgas 2022 versie 1.00 bleek iets te zijn misgegaan. De temperaturen zijn 6 uren verschoven. Dit had tot gevolg dat het afnamepatroon bij gebruik van de standaardprofieltemperaturen en de profielfracties in totaal niet optelden tot 1,00 zoals gebruikelijk, maar tot 0,98 en niet klopte. Dit is gecorrigeerd in v1.01 van de Profielen Aardgas 2022.

Terug naar overig nieuws