skip to Main Content

Aan de ALV NEDU van 27 september is opnieuw het herziene Transitieplan aangeboden. In het plan is nu het proces toegevoegd om de Klantsleuteladministratie (KSA) te vullen.

De update van het Transitieplan heeft te maken met het Actieplan Dataveiligheid. Onderdeel van het Actieplan is het aanbod op maat. Een nieuwe leverancier kan een potentiële klant een aanbod op maat doen. Ter identificatie vraagt de leverancier gegevens van de klant: de dag en maand van zijn geboorte of de 3 laatste cijfers van zijn IBAN. De leverancier moet deze gegevens vervolgens matchen met de gegevens die de huidige leverancier heeft aangeleverd in de KSA.

KSA voor 99% vullen
De Informatiecode Elektriciteit en Gas verplicht de huidige leveranciers vóór de live-gang van 24 maart 2018 de nieuwe KSA te vullen. In de ALV NEDU is vastgesteld dat de norm voor de vullingsgraad 99% moet zijn.

Nieuw: testen vullingsproces
De Klankbordgroep Transitie voorziet in samenwerking met EDSN dat het vullingsproces van de KSA getest moet worden. Ze wil voorkomen dat veel leveranciers de KSA op het laatste moment voor live-gang tegelijk gaan vullen. Dit zou problemen kunnen veroorzaken. Daarom stelt zij in het Transitieplan voor om de gegevens aan te leveren aan EDSN. EDSN gaat de gegevens dan in etappes verladen.

3 data om gegevens te verladen
De initiële verladingen zijn gepland op 15 januari, 15 februari en 15 maart 2018. Afspraak is dat iedere leverancier minimaal 2 van deze data gebruikt om te verladen. Daarbij is verladen op 15 maart sowieso verplicht. EDSN zoekt nog wel uit of de laatste verlading dichter tegen de go live van 24 maart 2018 aan zou kunnen plaatsvinden.

Terug naar overig nieuws