skip to Main Content

Vanaf 1 maart 2017 geldt een aantal tijdelijke procesafspraken voor het ophalen van klantgegevens. Op 18 januari heeft de ALV NEDU deze afspraken vastgelegd vanwege het Actieplan Dataveiligheid.

Met het Actieplan Dataveiligheid kunnen leveranciers alleen gegevens opvragen als zij van de potentiële klant een unieke identifier hebben ontvangen. Voor dit plan zijn onder meer wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas nodig. Deze afspraken worden in de sectorrelease van november van kracht. Vooruitlopend op de implementatie van het actieplan heeft de ALV op 18 januari 2017 besloten om als tijdelijke maatregel het aantal opvragingen per dag te maximeren.

Gevolgen? Lees de notitie
Het instellen van een maximaal aantal opvragingen per leverancier per dag is een tijdelijke maatregel, die geldt tot de implementatie van het actieplan met de sectorrelease van november 2017. Deze tijdelijke maatregel geldt al vanaf 1 maart 2017. Omdat deze maatregel ervoor kan zorgen dat je bedrijf tijdelijk geen gegevens kan opvragen uit de centrale systemen, adviseren we je om de gevolgen van deze procesafspraak op korte termijn in kaart te brengen. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie ‘Procesafspraken maximering aantal verzoeken uit centrale registers’ (ALV NEDU 20170118-005.3).

Terug naar overig nieuws