skip to Main Content

Wijzigingen bij afwijzen of bevestigen individuele calorische waarden ingevoed gas

De ALV NEDU heeft op 25 juli de Request for Change (RFC) voor IC170 vastgesteld. De RFC lost een omissie op in de XML-berichtdefinitie CalorificValueResultResponse. Bovendien moet er een validatie toegevoegd worden op het transactiedossier. Het resultaat van deze validatie moet je kunnen teruggeven. Dat vereist een wijziging van XML-berichtdefinitie CalorificValueResultAcknowledgement.

Door de RFC wijzigen berichten over calorische waarden op 2 punten.

1. XML-berichtdefinitie CalorificValueResultResponse
De meetverantwoordelijke (MV) haalt het resultaat op van eerder aangeboden individuele calorische waarden ingevoed gas. Staat er nog geen resultaat gereed? Dan moet de MV een leeg bericht ontvangen. De huidige versie van het CalorificValueResultResponse kan alleen een afwijzing of een bevestiging als resultaat retourneren. De XML-berichtdefinitie CalorificValueResultResponse moet daarom gewijzigd worden zodat de MV ook een leeg bericht als resultaat kan ontvangen.

2. Validatie op transactiedossier
De regionale netbeheerder (RNB) wijst eerder aangeboden individuele calorische waarden ingevoed gas af of bevestigt die. Daarbij stuurt hij een transactiedossier (PUD-dossier) mee. Er moet in het PUD gevalideerd kunnen worden op het transactiedossiernummer. Een XML-bericht met een foutief transactiedossiernummer moet in het PUD afgewezen kunnen worden om te voorkomen dat de betreffende afwijzing of bevestiging van de RNB niet kan worden afgehandeld.

Terug naar overig nieuws