skip to Main Content

De ALV NEDU heeft op 6 juli een belangrijke Request for Change (RFC) vastgesteld. De RFC houdt er rekening mee dat het ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de herberekening van het standaardjaarverbruik (SJV) wordt omgezet in een definitief besluit.

Op 4 april dit jaar heeft ACM het ontwerp besluit Administratieve volumeherleiding gepubliceerd. Lees ons eerdere bericht hierover. ACM wil hiermee een omissie herstellen van een besluit op 11 december 2014 (de RFC op IC 131, onderdeel van Sectorrelease 2014).

Ontwerpbesluit nu al in scope
Om op tijd het ontwerpbesluit van ACM te kunnen implementeren in de centrale en decentrale systemen kunnen we niet wachten tot dit besluit definitief wordt gemaakt. Definitief maken van het besluit volgt naar verwachting pas in het najaar. Als we dan pas beginnen met de aanpassingen, is er te weinig tijd om op gecontroleerde en afgestemde wijze de SJV-herberekening te implementeren op 1 januari. De RFC zorgt ervoor dat het ontwerpbesluit nu alvast in scope is van de sectorrelease.

Betekenis implementatie
De implementatie van de RFC betekent dat:

  • per 1 januari 2017 de SJV’s moeten zijn aangepast voor gasaansluitingen met profielcategorie G1A en G2A. Hetzelfde geldt voor CAPTAR en de profielcategorie. Deze aanpassing geldt niet voor onbemeten gasaansluitingen met profielcategorie G1A en G2A en voor aansluitingen met een temperatuurcorrigerende meter.

Beste scenario voor implementatie
De aanpassing op 1 januari valt samen met andere activiteiten. Zo staat op die dag ook de integratie van Endinet door Enexis gepland. De IC-Klant heeft hiervoor een aantal invoeringsscenario’s opgesteld in samenwerking met EDSN Informatie Management (IM). Op advies van IC-Klant heeft de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) gekozen voor scenario 3B. Ook de ALV NEDU heeft besloten dat dit scenario het beste de belangen van de sector behartigt bij de invoering van het (ontwerp)besluit en het laagste risicoprofiel heeft.

Wat houdt het scenario in?
De SJV-aanpassing voeren we door en effectueren we met kerst (effectuering op 26 december 2016). De integratie van Endinet volgt op oud en nieuw (effectuering op 1 januari 2017). De aanpassing en effectuering van de volumeherleidingsfactor vinden per 1 januari 2017 plaats. Dit geldt ook voor de afgeleide velden, zoals de profielindeling en het capaciteitstarief.

Voordeel: weinig onderlinge afhankelijkheden
Door de verschillende data van invoering reduceren we sterk de onderlinge afhankelijkheden. Het SJV in het aansluitingenregister wordt eerder effectief.

Lagere berekening
De verschillende data van invoering houden in dat de berekening van standen in de periode van 26 december tot 1 januari iets te laag uitvalt. Dit is een tijdelijk, klein voordeel voor de klant en wordt bij een volgende afrekening rechtgetrokken. Het effect is zeer beperkt en het raakt slechts een klein deel van de gebruikers.

Wijzigingen in het CSS-systeem
Voor het CSS-systeem is gekozen om het nieuwe SJV pas per 1 januari 2017 effectief te laten worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door een aanvullende aanpassing. De data richting het CSS worden aangepast op 27, 28 en 29 december. Zo doet het CSS-systeem een berekening voor 29, 30 en 31 december waarin de herberekening van SJV’s nog niet is meegenomen. Voor het CSS gaat de SJV-herberekening zodoende pas op 1 januari 2017 in.

Terug naar overig nieuws