skip to Main Content

Op 24 maart was de livegang van de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018). Ondanks het succesvolle verloop ontvangen we nog geregeld vragen over de release. Hieronder lees je de antwoorden op de meestgestelde vragen.

1. Van mijn nieuwe klant is geen klantsleutel aanwezig. Hoe kan die nu switchen?
Ook zonder klantsleutel is een switch mogelijk. Dit betekent dat je voorafgaand aan het switchproces geen aanbod op maat (fase 2) kunt doen. De afgesproken werkwijze is dat je na identificatie (fase 1) direct naar de pre-mutatiefase (fase 3) gaat.

Op mijnNEDU vind je de vullingsgraad per leverancier. Ga daarvoor naar het onderdeel Rapportage, klik op NEDU Rapportage en vervolgens op NEDU Detailrapportage en kies het meest recente overzicht van de vulling van de centrale Klantsleuteladministratie. Heeft de huidige leverancier van je nieuwe klant een vullingsgraad van 0%? Dan heeft die geen klantsleutels aangeleverd.

2. Bij inhuizing en complexbepaling wordt de verblijfsfunctie niet meer meegegeven in de stamgegevens voor kleinverbruik. Hoe verloopt het proces nu voor mij als leverancier?

Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er een einde gekomen aan het uitwisselen van de verblijfsfunctie en de complexbepaling. Er was geen duidelijke doelbinding voor. Zou de informatie-uitwisseling doorgaan, dan zou het een inbreuk maken op de bescherming van persoonsgegevens. (De redenen kun je lezen in issue IC218.)

Ben je een leverancier die een klant belevert of gaat beleveren? Dan bepaal je of een installatie van de klant een verblijfsfunctie heeft of dat die behoort tot een complex. Je stelt dit vast in overleg met de klant. Ook al is de waarde geregistreerd in het C-AR (Centraal Aansluitingenregister), dan nog heb je de verantwoordelijkheid om de verblijfsfunctie na te vragen bij je klant. Die verantwoordelijkheid om te controleren of een bericht correct is, had je ook vóór de invoering van dataveiligheid bij de SR2017/VR2018. Als het goed is, verandert er dan ook niets aan jouw processen.

3. Waarom staan er lege velden in de Bulk PV-switch?
De servicebeschrijving ‘Bulk PV-switch’ is tijdens de laatste fase van de release in lijn gebracht met het vastgestelde Detailprocesmodel (DPM) Gegevensuitwisseling. De tabel met stamgegevens is bijgewerkt. Velden van gegevens die niet meer mogen worden teruggegeven in de stamgegevens, worden leeg teruggegeven.

In verband met het late moment heeft EDSN in overleg met de IC-Klant (IC-K) en de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) ervoor gekozen om de betreffende velden niet te verwijderen maar leeg te laten. De reden is dat dit zo min mogelijk decentrale impact heeft in de laatste fase van de release. Dit is niet in lijn met de sectordocumentatie. De ALV NEDU heeft besloten dat de lege velden tijdens de Veegrelease in het najaar van 2018 worden weggehaald.

4. Waarom ontbreken er velden in de Bulk PV-switch?
In de informatie-uitwisseling van stamgegevens voor de Bulk PV-switch zijn enkele velden niet opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om de BAG-nummeridentificatie waar je als leverancier, programma- en meetverantwoordelijke mee te maken hebt. De ontbrekende velden hadden er wel moeten staan. Vandaar dat dit een nog openstaande bevinding is van de SR2017/VR2018. De ALV NEDU heeft besloten dat de ontbrekende velden tijdens de Veegrelease in het najaar van 2018 worden opgelost.

5. Waarom ontbreekt de BAGid bij ‘Zoeken van aansluitingen’?
Wanneer je via de business service ‘Zoeken van aansluitingen’ zoekt op BAGid, wordt in het responsebericht deze BAGid niet teruggegeven. De ALV NEDU heeft besloten dat de ontbrekende BAGid in de Veegrelease in het najaar van 2018 wordt toegevoegd.

6. Waarom heeft het MeteringPointExtract een extra onnodige kolom?
Na de go live door de ALV NEDU van 14 maart 2018 heeft Engie een bevinding gedaan op issue IC186. Door de freeze op de systemen kon deze niet meer opgelost worden. De bevinding is dat bij het Extract Aansluitingen (MeteringPointExtract) in CSV-formaat ten onrechte de kolom ‘begindatum’ wordt toegevoegd voor de marktrollen leverancier en meetverantwoordelijke. Daardoor krijgen leveranciers en meetverantwoordelijken een lege kolom te veel aangeleverd die niet in het extract zou staan. Dit kan zorgen voor een foutmelding of uitval.

De oplossing voor de bevinding is al gebouwd maar nog niet live gebracht. De ALV NEDU heeft besloten dat de extra kolom tijdens de Veegrelease in het najaar van 2018 wordt weggehaald.

Terug naar overig nieuws