skip to Main Content

Op 4 april heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het ontwerpbesluit Administratieve volumeherleiding gepubliceerd in de Staatscourant. Dit ontwerpbesluit kan de scope van de Sectorrelease 2016 veranderen.

Motivatie van ACM
Met het ontwerpbesluit heeft ACM de intentie een eerder besluit van 11 december 2014 te herstellen. Als motivatie schrijft ACM:

‘ACM herstelt in dit ontwerpbesluit een omissie in het besluit van 11 december 2014 (redactie: SR2014, de RFC op IC131). Daarin werd onder andere geregeld dat op 1 januari 2015 de standaardjaarverbruiken gas van kleinverbruikers aangepast werden op basis van de tijdelijk ingevoerde volumeherleidingsfactor. In het desbetreffende besluit is daarentegen het terug aanpassen van de standaardjaarverbruiken op 1 januari 2017 niet opgenomen. Dit zou nadelige consequenties voor de kleinverbruikers van gas hebben, omdat de hoogte van het standaardjaarverbruik invloed heeft op het maandelijks voorschotbedrag en op de jaarfactuur. Daarom wordt deze aanpassing alsnog geregeld via dit ontwerpbesluit.

De achtergrond hiervan is dat gas bij een hogere temperatuur een groter volume heeft, waardoor de hoeveelheid energie per volume-eenheid afneemt. Daarom is het van belang om bij het meten van gasverbruik rekening te houden met de omgevingstemperatuur van de gasmeter. De volumeherleidingsfactor wordt gebruikt om het gemeten gasverbruik te corrigeren door rekening te houden met de gemiddelde omgevingstemperatuur van de gasmeter (15 graden). Dit maakt dat de kleinverbruiker gemiddeld nauwkeurig voor zijn gasverbruik wordt gefactureerd.’

Inpassing in sectorrelease
NEDU onderzoekt hoe het ontwerpbesluit in de scope van de sectorrelease kan worden opgenomen. Dit is nodig omdat een ontwerpbesluit een andere status heeft dan een door de ALV NEDU vastgesteld issue. Zo kunnen op het ontwerpbesluit tot en met dinsdag 28 juni 2016 zienswijzen worden ingediend. Na publicatie van het besluit is er bovendien de mogelijkheid bezwaar te maken.

Combinatie met andere projecten
In het ontwerpbesluit gaat ACM er vanuit dat de standaardjaarverbruiken gas van kleinverbruikers per 1 januari 2017 (terug) aangepast gaan worden. Op 1 januari valt deze aanpassing in de (de)centrale IT-systemen samen met andere activiteiten in hetzelfde (beperkte) go-live window, zoals onder meer het project Integratie Endinet en de jaarovergang. Het is op voorhand niet duidelijk hoe al deze zaken kunnen worden ingepast in dit go-live window. NEDU en EDSN zullen daarvoor in samenspraak met sector verschillende scenario’s analyseren.

Terug naar overig nieuws