skip to Main Content

Ter voorbereiding op de Najaarsrelease 2021 (NR2021) is een dataverrijking voor IC259 (‘Registratie MV op S-AP (MLOEA)’) en een dataschoning voor IC270 (‘EAN-code overdrachtspunt bij MLOEA GV’) nodig. Regionale netbeheerders moeten rekening houden met een freeze op het aanmaken van secundaire allocatiepunten (SAP’s) 1 week vóór de go live.Freeze voor regionale netbeheerders
Periodiek worden er lijsten opgesteld en gedeeld met onjuiste PAP/SAP/VAP-combinaties (primaire, secundaire en virtuele allocatiepunten) met als doel om ‘schoon’ te zijn vóór de go live van de NR2021. Er is een freezeperiode van 1 week vóór go live, van 15 november tot en met 21 november:

  • Regionale netbeheerders mogen geen nieuwe SAP’s aanmaken op MLOEA-gerelateerde aansluitingen.
  • SAP’s voor niet-MLOEA-gerelateerde aansluitingen kunnen gewoon worden aangemaakt.
  • Wanneer er geen meetverantwoordelijke op het PAP zit, kan er wél een SAP worden aangemaakt.
  • Tijdens de freezeperiode kunnen MV-switches wel worden ingediend en verwerkt.

Tijdelijk proces voor meetverantwoordelijken
Aanvullend op de freezeperiode wordt er 2 weken voor de go live (van 8 november tot en met 20 november) een tijdelijk proces ingericht met de betrokken meetverantwoordelijken. Het gaat om de dagelijkse distributie van MLOEA-lijsten aan meetverantwoordelijken voor directe verwerking. Als betrokken meetverantwoordelijke word je rechtstreeks geïnformeerd over de inhoud van dit proces.

Terug naar overig nieuws