skip to Main Content

Op vrijdag 19 januari heeft de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) de definitieve No Go gegeven voor de start van de Gebruikersacceptatietest (GAT) vanaf 22 januari. De No Go die al gegeven was, blijft gehandhaafd. De SR NEDU heeft daarnaast een besluit genomen een nieuwe GAT-planning op te stellen.

 

EDSN en de system integrator verwachten dat de centrale hub Nexus 31 januari gereed is. Vervolgens kan de Functionele Acceptatietest (FAT) en aansluitend de GAT worden uitgevoerd. Verder blijkt dat het voor marktpartijen lastiger en tijdrovender is om connectiviteit te maken met de hub dan vooraf verwacht.

Planning testen
Vanwege de issues met de hub is aanvullend op de no go het volgende besloten:

  • De Functionele Acceptatietest (FAT) door de kopgroep van marktpartijen start op 5 februari. Dit gebeurt na afronding van de FAT door EDSN.
  • Fase 1 van de GAT, waarin de connectiviteit van de marktpartijen wordt getest als voorbereiding op het daadwerkelijke testen, start uiterlijk 5 februari. Deze fase wordt losgekoppeld van de overige fases van de GAT.
  • Het daadwerkelijke GAT-testen (fase 2 en 3) start op 12 maart, mits de FAT-kopgroep officieel is afgerond. Dit laatste is een bindend criterium voor de start van de GAT.
  • Het verschuiven van de GAT-planning houdt onherroepelijk in dat de migratiemomenten ook moeten verschuiven. Er volgt een voorstel voor nieuwe migratiemomenten. De Sectorplanningscommissie (SPC) toetst vervolgens of deze momenten passen in de sectorkalender. De ALV NEDU beslist uiteindelijk wat de definitieve data worden. Je leest dit in de nieuwsbrief zodra de data definitief zijn. De SR NEDU zal zo snel mogelijk haar advies over de nieuwe migratiemomenten in een extra ALV NEDU ter vaststelling aanbieden.
Terug naar overig nieuws