skip to Main Content

NEDU is met andere belanghebbende partijen voortdurend in gesprek met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de voortgang van het codewijzigingstraject. In de ALV NEDU van 17 januari heeft de Sectorplanningscommissie (SPC) een aantal scenario’s ingebracht over wat te doen als op 24 maart de codewijziging nog niet is gepubliceerd.

 

De ALV NEDU heeft het scenario vastgesteld voor een volledige livegang op 24 maart. De leden van ALV NEDU hebben zich daarmee gecommitteerd aan dit scenario. Ook als de codewijziging iets later wordt gepubliceerd. De toezichthouder heeft mondeling toegezegd dat hierop niet gehandhaafd wordt.

Terug naar overig nieuws