skip to Main Content

De voortgang van de Gebruikersacceptatietest (GAT) loopt conform planning. Elke dag is er een call met de GAT-groep die aan het testen is. Dat blijkt zeer effectief te zijn.

 

Er zijn korte lijnen tussen de GAT-groepen en het projectteam. Zij kunnen hun bevindingen met elkaar bespreken. Een aantal partijen uit de eerste GAT-groepen is al gekwalificeerd via de gebruikelijke methode op de ACT-omgeving. Er is ook al via de kwalificatiestraat kwalificatie uitgevoerd.

Vul de Market Readiness-enquête in
Wekelijks is er een Market Readiness waarin wordt nagaan wat de voortgang is van de testende GAT-groep. Met vragen als: ‘ben je gestart met de GAT?’ en ‘ben je klaar met de GAT?’. De deelnemers vullen deze enquêtes ook redelijk goed in. Maar het aantal reacties kan nog hoger. Hoe beter de enquête wordt ingevuld, hoe meer inzicht er is over waarom sommige individuele partijen niet zijn aangehaakt. Bijvoorbeeld omdat ze geen gebruik maken van de ACT-omgeving.

Terug naar overig nieuws