skip to Main Content

Vóór de livegang van de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018) moet de centrale Klantsleuteladministratie (KSA) gevuld zijn met klantsleutels. Leveranciers konden tot en met woensdag 21 maart hun KSA_bestanden aanleveren.

Op donderdag 22 maart werd eerst getest met het bestand van één leverancier. Dat werd goed verwerkt in de KSA-database en ook de verspreiding van het verwerkingsverslag verliep correct. Na deze constatering werden alle overige aangeleverde bestanden ingeladen. Op vrijdagochtend 23 maart is de KSA voor ongeveer 90% gevuld. Na de go live volgt de rapportage met daarin de definitieve en officiële dekkingsgraad. De rapportage wordt geplaatst op mijnNEDU.

Kwaliteit en juistheid klantsleutels
Het percentage van de vullingsgraad zegt nog niets over de kwaliteit en juistheid van de aangeleverde klantsleutels. De software kan niet valideren of de aangeleverde klantsleutel echt de verjaardag of de laatste 3 cijfers van de IBAN-code van de klant is.

Bekijk het verwerkingsverslag op SFTP
Uiterlijk vrijdagavond 23 maart krijg je in een verwerkingsverslag op de SFTP-server te zien welke klantsleutels succesvol zijn ingeladen en welke niet.

Terug naar overig nieuws