skip to Main Content

Nu het laatste migratiemoment is afgerond, gaan alle wholesale-gasberichten via de centrale hub Nexus. Daarmee kan de markt zich opmaken voor de volgende stap. Wanneer gaat jouw organisatie over op het AS4-protocol?

 

De Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4) bestaat uit 2 fasen. De eerste staat in het teken van Nexus als centraal punt van het berichtenverkeer. Nu de hub is gerealiseerd, kan begonnen worden met fase 2 van TR AS2-AS4. De bedoeling is dat alle marktpartijen uiterlijk in maart 2019 overgaan van het AS2- naar het AS4-protocol. De scope van TR AS2-AS4 fase 2 staat beschreven in:

  • SC0002 ‘Uitfaseren AS2’
  • TC034 ‘Overgang van AS2 naar AS4 gas’

Geef de planning voor AS4 door
Om de Market Readiness voor TR AS2-AS4 fase 2 voor te bereiden, willen we je alvast vragen wanneer jouw organisatie het voornemen heeft om over te gaan op AS4. Laat de planning weten door een bericht te sturen naar: projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws