skip to Main Content

In de nieuwsbrief heb je het al verschillende malen voorbij zien komen. En met de huidige Tranche 1 (Themarelease 2021) zijn marktpartijen er ook al volop mee bezig: Allocatie 2.0. Maar wat houdt dit programma eigenlijk in?Naar een toekomstbestendig energiesysteem
Voor de energietransitie is een flexibel energiesysteem essentieel. Met Allocatie 2.0 werken we als sector aan zo’n toekomstbestendig energiesysteem. We borgen een betere werking van de energiemarkt waardoor processen transparanter, eerlijker en efficiënter zijn. Dat is maatschappelijk gezien de investering meer dan waard.

Allocatie op basis van slimme meters en telemetrie
Met Allocatie 2.0 maken we gebruik van de slimme meters bij kleinverbruikers. We vervangen de verbruiksprofielen door nauwkeurig gemeten waarden per kwartier. Hetzelfde gebeurt bij grootverbruikers. Het deel dat nu nog met profielen werkt, gaat helemaal over op telemetrie.

Invoering onder één programma
Vanwege de onderlinge afhankelijkheden van alle veranderingen is het nodig om zowel de specificaties als de uitvoering in één programma onder te brengen. Dit gebeurt in het zelfstandig opererende programma Allocatie 2.0 met de ALV van NEDU als het hoogste besluitvormende orgaan.

Gefaseerde invoering met themareleases of tranches
Zo’n ingrijpende verandering moeten we in één keer grondig en goed aanpakken. Tot 2025 zullen we eraan werken. We voeren Allocatie 2.0 gefaseerd in. Daardoor kunnen we de profielen zo snel mogelijk uitfaseren. Bovendien maken we de complexe verandering op deze manier beheersbaar.

Wil je meer weten? Lees dan hier het kernverhaal van Allocatie 2.0.

Terug naar overig nieuws