skip to Main Content

Vanwege de uitfasering van het TF-signaal en IC241 is er op 1 juli 2021 een dataconversie in het centraal aansluitingenregister. Als marktpartij word je via de reguliere stamberichten geïnformeerd over de gewijzigde profielcategorie van de aansluitingen en de nieuwe of gewijzigde SJA. Wat betekent dit voor regionale netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken?Regionale netbeheerders
Begin mei 2021 starten de regionale netbeheerders met acceptatietesten. Na deze testen bepalen we of de acceptatiecriteria voor de livegang zijn behaald. Is dat gelukt, dan starten de regionale netbeheerders de transitie. Deze transitie begint op zaterdag 26 juni en loopt door tot en met de go live op 1 juli 2021. De go live op 1 juli zal resulteren in de extra stamberichten als gevolg van de dataconversie.

Leveranciers
Voor leveranciers is het van belang dat hun systemen kunnen omgaan met de extra stamberichten door de dataconversie op 1 juli. Houd als leverancier in je administratie en facturatie ook rekening met een meter met 2 telwerken die alleen via een continu tarief gefactureerd kan worden, zoals dat beschreven is in IC240 en de voorgestelde wijzigingen in de Informatiecode. Houd ook na implementatie van IC240 bij de plausibiliteitscontrole en de berekening van meterstanden rekening met deze populatie meters. Hierbij geldt dat bij de populatie meters van IC240 na 1 juli 2021 het SJA Laag altijd ‘0’ zal zijn en het SJA Normaal zal het ‘totale’ SJA bevatten.

Programmaverantwoordelijken
Ook de systemen van programmaverantwoordelijken moeten kunnen omgaan met de extra stamberichten op 1 juli. Verder moet je als programmaverantwoordelijke bij de nominatie en allocatie rekening houden met een verschuiving van een aantal allocatiepunten van profielcategorie E1B/E1C en E2B naar respectievelijk profielcategorie E1A en E2A. Zie hiervoor IC240.

Terug naar overig nieuws