skip to Main Content

Op 29 september vond een ALV NEDU plaats. Hierin zijn veel nieuwe documenten vastgesteld. Zodra ze definitief zijn, komen ze op mijnNEDU. We zetten ze op een rij.Transitie
De ALV NEDU heeft een transitieproduct vastgesteld, het Fallbackplan. Het beschrijft het reguliere window van de deployment go live op 19 maart 2022 en de rol van de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU). De SR NEDU kan het window verlengen tot uiterlijk zondag 20 maart 2022 18.00 uur. Als de exitcriteria niet zijn behaald op dat tijdsstip, vindt besluitvorming plaats in de ALV NEDU.
Het definitieve document komt te staan op mijnNEDU: ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, ‘Transitie’.

Ook is de belangrijke notitie ‘Duale Fase’ vastgesteld over enkele procesafspraken tijdens de duale fase van de Themarelease 2021 – Tranche 1 Allocatie 2.0. De duale fase start direct na de big bang-livegang van deze release op 19 maart 2022. De notitie ‘Duale Fase’ vind je op mijnNEDU: ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, ‘Transitie’.

Testen
Voor de voorbereiding van de go live in maart 2022 zijn er de kopgroeptesten (voorheen de Functionele Acceptatietesten, FAT) en Gebruikersacceptatietesten (GAT). In de ALV NEDU is het Detail Testplan GAT vastgesteld en het Detail Testplan Kopgroep ter informatie gepasseerd. De detailtestplannen komen te staan op mijnNEDU: ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, ‘Testen’.

Servicebeschrijvingen
Voor de buitenlandse partijen (met name balance responsible parties (BRP’s) en meetverantwoordelijken) die geen Nederlandssprekende projectmanager hebben, zijn de belangrijkste servicebeschrijvingen vertaald. Voor het programma Allocatie 2.0 zullen de servicebeschrijvingen die essentieel zijn voor de BRP’s worden vertaald naar het Engels. Dit gebeurt altijd met enige vertraging nadat de Nederlandse versies de ALV NEDU zijn gepasseerd. De vertaling is een extra service aan de markt. De Nederlandse versie blijft leidend bij disputen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de Engelstalige versie.
De Engelstalige servicebeschrijvingen zijn te vinden op: mijnNEDU: ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, ‘Berichtdefinities & Business Services’.

Extra ALV NEDU op 13 oktober
Er is een extra ALV NEDU op 13 oktober. Voor zowel het programma Allocatie 2.0 als de Themarelease 2021 zullen er stukken ter vaststelling worden aangeboden. Het gaat om:

TR2021 – Tranche 1

  • Kwalificatieplan MMC Hub TenneT
  • Transitieproducten: procesafspraken, communicatie- en commandostructuur en entry- en exitcriteria

Programma Allocatie 2.0 – Tranche 2

  • RFC 273.1 ‘LV-variant voor wervingscampagne’ (met bijlagen)
  • RFC 273.2 ‘Dynamische profielen’ (met bijlagen)
  • Nieuwe versie IC273 ‘Noodzakelijke tussenoplossing geprofileerde aansluitingen’

Na de ALV NEDU van 13 oktober volgt een nieuwe nieuwsbrief.

Terug naar overig nieuws