skip to Main Content

In de vorige release is opnieuw gebleken dat we een sectorrelease alleen succesvol kunnen laten verlopen met inzet van de gebruikers. Diverse afgevaardigden van de marktrollen hebben zich ingezet in het Testteam, de Kopgroep Testen, de Klankbordgroep Transitie en de Klankbordgroep Sectorrelease.

De afdeling Projecten zag de animo voor alle werkgroepen echter sterk teruglopen. Dat is heel jammer. Want het testen met fictieve marktrollen is niet te vergelijken met het testen met werkelijke marktrollen. De werkgroepen moeten ook een afspiegeling zijn van de markt. Alle relevante marktrollen en ODA’s horen daarin vertegenwoordigd te zijn.

Oproep voor Sectorrelease 2017
In het begin van het jaar doen we een oproep om deel te nemen aan 1 van de werkgroepen. Met het issue ‘Meerdere leveranciers op 1 aansluiting’ hebben we een pittige release voor de boeg en daarin is jouw inzet onontbeerlijk.

Terug naar overig nieuws