skip to Main Content

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM) verworpen. Daardoor vervalt ook het wettelijk kader om issue IC180 (Netverlies gas netbeheerder) in te voeren.

Een aangepast wettelijk kader voor de restpunten kan na de zomer alsnog geregeld worden met een nieuw wetsvoorstel.

Advies overgenomen en vastgesteld
Op 2 maart 2016 hebben ACM, Energie Nederland en Netbeheer Nederland overleg gevoerd over IC180. Ze concludeerden dat er geen reden is om IC180 in de volle breedte per 1 januari 2017 in te voeren. De Sectorplanningscommissie (SPC) heeft aan de ALV NEDU gevraagd om IC180 uit de scope van de sectorrelease te nemen. De ALV NEDU heeft dit advies op 9 maart overgenomen en vastgesteld.

Blijf op de hoogte van de restpunten
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de discussie rond de zogenoemde restpunten (als restpunt van IC131 SR2014).

Terug naar overig nieuws